[TILT] Allen Curve

Zašto grupu ljudi – primjerice tim koji radi na jednom produktu – kolociramo da su smješteni unutar jedne prostorije? Zato što njihova komunikacija i kolaboracija eksponencijalno raste. Znamo iz iskustva da kolokacija funkcionira. Ali zašto?

1977-e godine Thomas J Allen [1] došao je do spoznaje koja je dobila ima Allen Curve tj. Allenova krivulja. [2]. Allenova krivulja opisuje eksponencijalni pad u komunikaciji, a posljedično i u kolaboraciji i inovativnosti, s povećanjem fizičke udaljenosti djelatnika. Kritična udaljenost je 50 metara nakon čega vjerojatnost komunikacije pada na manje od 5%.

The ‘Allen Curve’ shows how engineers communicate less as distance of separation increases.
Grafikon korišten s dozvolom od [5].
Allenova krivulja kaže da ćemo četiri puta više komunicirati s osobom koja je udaljena od nas 2 metra, nego s osobom koja je udaljena 20 metara. I da gotovo nikada nećemo komunicirati s osobama na drugim katovima zgrade ili u potpuno odvojenim zgradama. Komunikacija je temelj inovacije te se stoga Allenova krivulja često citira u literaturi upravljanja timovima i inovacijama.

Da li je udaljeni i hibridni način rada osporio Allenova krivulju. Ne. I dalje je relevantna. I dalje fizička udaljenost utječe na količinu komunikacije a time i na produktivnost i inovacije. Organizacija povremenog dolaska djelatnika u radne prostore, u hibridnom načinu rada, trebala bi reflektirati potrebe za komunikacijom članova tima [3].

U potpuno udaljenom načinu rada potrebno je primijeniti druge metode i alate da se smanji udaljenost djelatnika. Neke od metoda koje je moguće primijeniti opisao sam u članku Balkanci vole kavu a rade udaljeno. Primjerice, dokazano je kroz razna istraživanja da upotreba video kamere tijekom sastanaka pozitivno utječe na kolaboraciju [4]. Također, redovne tjedne formalne koordinacije kao i neformalni pozivi dodatno približavaju djelatnike.

Za one koji žele znati više

[1] Thomas J. Allen MIT homepage, https://ilp.mit.edu/node/12403

[2] Managing the Flow of Technology, Thomas J Allen, The MIT Press, https://mitpress.mit.edu/9780262510271/managing-the-flow-of-technology/

[3] Workspaces That Move People, Ben Waber, Jennifer Magnolfi, and Greg Lindsay, Harvard Business Review, https://hbr.org/2014/10/workspaces-that-move-people

[4] Can Remote Collaboration Help To Reverse The Decline In Research Productivity?, Adi Gaskell, Forbes, https://www.forbes.com/sites/adigaskell/2022/06/14/can-remote-collaboration-help-to-reverse-the-decline-in-research-productivity/

[5] The Science on Working from Home, Amite, https://www.amite.co.uk/blogs/the-science-on-working-from-home

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.