Power in Point

Power in Point je prezentacija koju sam pripremio za internu edukaciju djelatnika kako izraditi i održati prezentaciju. Od pripreme prezentacije kroz upotrebu boja, veličine teksta, preko slika, grafikona, dijagrama i animacija. I naravno, najbitnije kako održati samu prezentaciju. Informacije i znanje u prezentaciji suma je višegodišnjeg rada u nastavi na Fakultetu, pripremi i održavanju prezentacija pred raznom publikom i, naravno, iz knjiga koje sam naveo u samoj prezentaciji.

Pogledajte, komentirajte gdje griješim i, ako Vam se nešto svidi, upotrijebite.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.