Cynefin – ispravna odluka u svakoj situaciji

Kako znate da ste odabrali ispravan put za rješavanje nekog problema? Iskustvo? Intuicija? Možda samo puka sreća?

Najučinkovitiji menadžeri svjesni su da rješavanje problema nije jedan jedinstveni proces koji odgovara svim situacijama. Oni su svjesni da njihovi postupci ovise o situaciji i donose odluke prilagođavajući svoj pristup svakoj situaciji individualno. Ali, kako znati koji pristup koristiti u određenoj situaciji? I kako izbjeći donošenje pogrešne odluke? Postoji efikasniji način – Cynefin Framework.

Cynefin Framework je model odlučivanja temeljen na uzročno-posljedičnoj vezi. Promatranju uzroka, posljedica i veze između to dvoje, Cynefin modelom pozicioniramo se u kvadrant odlučivanja. Svaki kvadrant definira aktivnosti koje je potrebno poduzeti te preporučen redoslijed izvršavanja aktivnosti. Olakšava donošenje odluka u različitim situacijama – domenama. Najveća prednost Cynefin modela je izbjegavanje identičnog stila upravljanja u svim situacijama – jer nisu sve situacije iste.

Cynefin je osmislio Dave Snowden 1999. godine u kontekstu upravljanja znanjem i organizacijske strategije. U naknadnim godinama je proširen teorijom kompleksnih sustava. Na razvoju dodatnog proširenja modela u područje menadžmenta sudjelovali su Cynthia Kurtz i Mary Boone. 2007 godine, u  Harvard Business Review objavljuju članak A Leader’s Framework for Decision Making za koji su dobili nagradu “Outstanding Practitioner-Oriented Publication in OB” Akademije menadžmenta. Dave Snowden pokrenuo je znanstveno istraživački centar Cynefin Co.

Cynefin model pronašao je primjenu u gotovo svim granama industrije pa i u državnim tijelima. Od razvoja produkata, upravljanja odnosa s klijentima, upravljanja rizikom opskrbnog lanca pa do upravljanja u kriznim situacijama. Europska unija je izdala dokument upravljanja kriznim situacijama temeljen na Cynefin modelu.

Cynefin model sastoje se od pet domena: clear, chaotic, complex, complicated i confusion. Nazivi domena su se mijenjali kroz godine, pa neka vas to ne zbuni ako ćete proučavati dodatnu literaturu. Nazivi navedeni u ovom članku su aktualni u vrijeme pisanja.

Cynefin framework

 

Clear domena

Ova domena je područje “poznatih poznanica” (eng. “known knowns”). Domena u kojoj je jasan uzrok, posljedica kao i veza između to dvoje. Postupci u ovoj domeni su:

 • sense – prikupljanje činjenica
 • categorize – kategoriziranje činjenica
 • respond – primjena aktivnosti temeljem standardnih praksi

Aktivnosti koje se primjenjuju u ovoj domeni su standardne i jasno definirane procedure. Primjer su standardne operativne procedure i najbolje prakse. Česta greška koja se događa je da se problemi  kategoriziraju u ovu domenu “na silu”, u nedostatku informacija ili zbog površne analize situacije.

Complicated domena

Domena u kojoj su nam “poznate nepoznanice” (eng. “known unknowns”). Svjesni smo da nam nedostaje znanja. Poznat nam je uzrok i posljedica. Ali ne i relacija između navedenog.

Za razumijevanje poveznice između uzroka i posljedice potrebna nam je analiza i ekspertiza. U ovoj domeni postupa se po koracima:

 • sense – prikupljanje činjenica
 • analyze – ekspertna analiza činjenica
 • respond – primjena dobrih praksi na temelju analize

Problem s kojim se moguće susresti u ovoj domeni je pretjerano oslanjanje menadžmenta na znanje eksperata. Kako bi se mitigirao ovaj problem, skupite tim i slušajte kreativna rješenja i mlađih neiskusnih članova tima umjesto samo mišljenja eksperata.

Complex domena

Domena u kojoj su nam “nepoznate nepoznanice” (eng. “unknown unknowns”). Ne znamo da nešto ne znamo. U ovoj domeni ili ne znamo uzrok i vezu prema posljedici ili znamo uzrok ali ne znamo posljedicu i vezu prema posljedici. I jedno i drugi saznaje se isključivo u retrospektivi.

Ovo je domena eksperimentiranja kako ne postoje pravi odgovori. Postupanje u ovoj domeni se odvija po redoslijedu:

 • probe – provođenje ograničenih eksperimenata
 • sense – prikupljanje činjenica iz izvršenih eksperimenata
 • respond – temeljem prikupljenih činjenica nakon eksperimenata ili se pomičemo u complex domenu ako je eksperiment uspješan ili ponovo eksperimentiramo ako je neuspješan

Chaotic domena

Domena u kojoj su nam nepoznati i uzrok i posljedica i veza između. Reagiramo trenutno kako nemamo informacija niti vremena prikupljati informacije. Stop the bleeding situacije. Koraci u ovoj domeni su:

 • act – djelujemo trenutno
 • sense – prikupljamo činjenice provedenih aktivnosti
 • respond – prilagodba djelovanja za novi ciklus aktivnosti ili pomicanje u Complex domenu ako se situacija poboljšala

Confusion domena

Situacija u kojoj nismo sigurni u kojoj domeni se nalazimo i, posljedično, koje korake trebamo poduzeti. Vrlo teško je prepoznati kada se nalazimo u ovoj domeni. Jedan od primjera prepoznavanja je trenutak kada se više osoba ne uspijeva usuglasiti gdje se trenutno nalazimo. Jedini cilj ovo domene je u što kraćem roku definirati u kojoj domeni bi trebali biti.

Ključna ideja

Ključna ideja Cynefin modela je da različite vrste situacija ili problema u kojima se nađemo zahtijevaju različite vrste aktivnosti koje je potrebno poduzeti. Cilj je identificirati u kojoj situaciji se nalazimo i – uz pomoć ovog modela – odlučiti se za odgovarajući set i niz aktivnosti koji će nam omogućiti efikasno rješavanje problema.

Video materijali

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.