Kako odabrati FinOps alat

Više od 90% tvrtki koje koriste cloud platformu ne upravlja zakupljenim resursima adekvatno. Prema Gartnerovom istraživanju, u prosjeku 30% resursa u cloud okruženjima se ne koristi u punom potencijalu. Znači zakupljeni resursi se plaćaju – ali se ne koriste.

Kod tvrtki s manjim cloud footprintom to je 10% dok kod tvrtki s velikim footprintom taj waste raste i do 50%. Što je veći footprint to je teže nadzirati resurse i potrošnju. Pogotovo manualno tj. bez upotrebe alata koji će u tome pomoći. Ako se koriste dva ili više cloud providera ili SaaS rješenja dodatno se otežava adekvatno nadziranje i upravljanje.

Da bi efikasno upravljali resursima u cloud okruženju, potreban je adekvatan alat. Tržište FinOps alata je u eksponencijalnom ratu. Stotine alata je dostupno i nije lako pronaći niti odabrati pravi alat. Ako je i moguće odabrati samo jedan. U startu vrlo vjerojatno bit će dovoljni nativni alati cloud davatelja usluge. Ali, tj. pogotovo, ako se koristi više cloud davatelja usluga to neće dati adekvatne rezultate.

FinOps alat je sredstvo automatizacije FinOps procesa. Konačni cilj je pronaći alat koji će automatizirati procese u svim fazama životnog ciklusa:

 • inform – identifikacija i omogućavanje vidljivosti kako i na što se troše cloud resursi
 • optimize – pružanje informacija kako je moguće optimalno koristiti resurse, bilo kroz financijski ili infrastrukturno resursni aspekt
 • operate – upravljanje cloud resursima u skladu s poslovnim zahtjevima i ciljevima organizacije

Dugoročno planiranje ključno je da za, primjerice godinu dana, ne krene potraga za novim alatom jer trenutni ne prati zrelost primjene FinOps metodologije i kulture. FinOps faze zrelosti su definirane kao:

 • crawl – koristi se vrlo malo osnovnih alata za metrike a KPI-evi su elementarni; FinOps principi su poznati kroz organizaciju ali uska skupina ljudi primjenjuje i svakodnevno radi prema FinOps metodologiji; većina aktivnosti se odrađuje ručno
 • walk – FinOps se koristi u većini organizacijskih jedinica a KPI-evi su konkretniji i s višim ciljevima; automatizacija se počinje primjenjivati
 • run – FinOps se primjenjuje u svim uključenim organizacijskim jedinicama s vrlo visoko postavljenim KPI-evima; automatizacija se primjenjuje gotovo svugdje

Kroz sve faze zrelosti tri su zajedničke teme: osobe uključene u metodologiju, KPI i automatizacije. Shodno, alat bi trebao omogućiti svim personama adekvatne informacije, postavljanje i praćenje KPI-eva te automatizaciju procesa. Automatizacije su, zasigurno, najteži dio koji alat treba provoditi. I nisam još naišao na alat koji će potpuno automatizirano provoditi potrebne promjene. Trenutno, svodi se na preporuke koje je moguće ali nije nužno prihvatiti.

Kako FinOps metodologija definira različite persone uključene u FinOps metodologiju, logično bi bilo da su sve te osobe uključene i u odabir alata. Svaka persona u FinOps metodologiji ima svoje zahtjeve od tog alata. Primjerice, nekome će biti važno da vidi u gotovo stvarnom vremenu postotak iskorištenost zakupljenih resursa i trošak istih. Drugome će ta informacija biti irelevantna i zanimat će ga isključivo projekcija korištenja budžeta.

FinOps principi temelj su FinOps kulture te kao takvi predstavljaju polazišnu točku za razradu FinOps procesa. Naravno, alat koji podržava FinOps metodologiju trebao bi biti omogućiti:

 • kolaboraciju timova koji sudjeluju u FinOps procesima
 • imati mogućnost kvantificiranja cloud potrošnje u odnosu na poslovnu vrijednost, tj. “unit economics” mogućnosti praćenja metrika i KPI-eva
 • pružiti svim personama adekvatne informacije kako bi zaista svi mogli biti odgovorni za svoj dio procesa
 • sve relevantne informacije moraju biti omogućene u pravo vrijeme i pravim personama
 • svjestan je skalabilnosti cloud okruženja

Postoje dvije vrste alata: proaktivni i reaktivni. Većina alata su reaktivne prirode. Reaktivni alati uzimaju trenutno stanje iskorištenosti resursa i cijene te prema tim parametrima daju prijedloge ili optimizacije resursa te posljedično smanjenja troška. Proaktivni alati analiziraju promjenu koju se želi provesti i prema toj promjeni računaju kalkulaciju razlike troška. Ultimativan cilj je proaktivan alat. Ali takvi alati su danas rijetki i usko specijalizirani, primjerice rade samo unutar Kubernetes sustava. Neke od funkcionalnosti koje bi trebali takvi alati podržati su:

 • upozoriti ako će se prekoračiti definiran budžet, po bilo kojem objektu (account, tag, itd) u definiranom vremenskom okviru (7 dana, mjesec dana, kvartal, godina)
 • upozoriti da resursi koji se kreiraju nisu adekvatno označeni (tag)
 • upozoriti na nedovoljnu iskorištenost resursa ili neusklađenost resursa u odnosu na definirane KPI-eve
 • predložit optimalnu instancu traženog resursa a u ovisnosti o povijesnim podacima

Nije svaki aplikativni workload u cloud okruženju jednak te time nije moguće na cijeli workload primijeniti ista pravila. Primjerice, ako se promatra tri različite instance u određenom periodu moguće je zamijetiti potpuno drugačije ponašanje. U skladu s zahtjevima i skalabilnom prirodom cloud okruženja potrebno je poduzeti drugačije aktivnosti.

Za slučaj gore prikazanih statistika korištenja resursa u peroidu od 24 sata moguće su potpuno drugačije tri opcije:

 • instanca 1 (crvena boja) pokazuje da se ne koristi u određenom dijelu dana – u ovom slučaju moguće je iskoristiti unaprijed definirano vrijeme gašenja i paljenja instance tj. scheduling
 • instanca 2 (žuta boja) pokazuje da je aktivna gotovo cijelo vrijeme, međutim u određenom dijelu dana znatno je veće iskorištenje – u ovom slučaju moguće je iskoristit dinamičko dodavanje i uklanjanje resursa tj. scaling (primjerice spot instance ili dodatni kubernetes kontjeneri)
 • instanca 3 (zelena boja) pokazuje kontinuirano korištenje resursa uz manje varijacije – u ovom slučaju moguće je iskoristiti mogućnost rezervacije resurs

Naravno, ovisno o organizaciji i aplikativnom workloadu ne treba slijepo pratiti ovaj primjer niti se pouzdati u statističke podatke minimuma, maksimuma ili prosjeka. I najmanje to treba biti one-off vježba. Zato je potreban alat. Alat koji će kontinuirano analizirati potrošnju resursa te dati prijedloge kako optimizirati zakupljene resurse.

Dodatno je moguće alate klasificirati na alate koji su orijentirani na financijski aspekt i infrastrukturni aspekt. Financijski analiziraju troškove dok infrastrukturni analiziraju iskorištenost resursa.  Dio alata koji je trenutno dostupan na tržištu podržava oba scenarija. FOCUS tehnička specifikacija cijene, utroška resursa i računa je nedavno usvojena i ujedinjuje sve potrebne informacije. U samoj definiciji i podršci sudjeluju najveći cloud davatelji usluga, od Microsofta do Amazona, Oraclea i Googlea. Cilj FOCUS specifikacije je ujednačiti specifičnosti cloud davatelja usluga u zajednički standard. Time će se postići da alat koji prikuplja podatke efikasnije transformira i prezentira podatke krajnjem korisniku.

S obzirom na to da je tržište već sad poveće i raste svakim danom, od kuda krenuti. Alati koje pružaju sami davatelji usluga većinom su “besplatni” te su odličan početak istraživanja alata. Pojam “besplatan” namjerno je pod navodnicima kako su mogući skriveni troškovi. Primjerice, AWS-ovi alati koji generiraju datoteke za pohranu tih datoteka će koristiti S3 buckete. Koji naravno koštaju. Tako da obratite pozornost na sitna slova. Uglavnom, savjet je krenuti od tih alata. Proučiti njihove mogućnosti i ograničenja. Korištenje tih alata dati će prvi uvid u mogućnosti ali i ograničenja. Odličan popis tih alata moguće je pronaći na ovoj poveznici. Ako se u tijeku ukažu nedostatci koji onemogućavaju provođenje FinOps metodologije, tek tada bih preporučio da krenete tražiti na tržištu 3rd party alat s jasnom vizijom koje probleme očekujete da taj alat riješi.

Česta greška koju organizacije rade je da se kupuje alat bez razvijenih procesa. Upoznajte se s FinOps kulturom i metodologijom. Svi materijali dostupni su na FinOps službenim stranicama kao i jako razvijena zajednica. Ako je moguće prođite službeni trening i certifikaciju. Nakon toga sagledajte kako se navedeno može uklopiti u vašu organizaciju. Nisu sve organizacije iste niti raspolažu jednakim resursima (ljudskim, financijskim, itd) te zatim tražite alat koji će vam pomoći.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.