[Sažetak] Escaping the Build Trap – Melissa Perri

Nemojte zaglaviti u Build Trap. Build Trap je trenutak kada se tvrtka orijentira na output umjesto na outcome. Kada se tvrtka orijentira na, i hvali se sa, vanity metrikama umjesto metrikama relevantnim za krajnje korisnike produkta koji grade i prodaju.

Tvrtke često završe u Build Trap stadiju kada žele postići, i održati, velocity isporuka zanemarujući ono bitno – što želi i treba krajnji korisnik. Build Trap je najčešće faza nakon uvođenja novih tehnologija te principa i kulture (poput mikroservisne arhitekture, Agile, DevOps) te se zaboravi koji je stvarni razlog postojanja produkta i same tvrtke.

Nemojte se dovesti u Build Trap. Nemojte zaglaviti u Build Trap. Pročitajte knjigu, prepuna je savjeta kako izbjeći i osloboditi se ovog fenomena.