01 September 2012 ~ 13 Comments

Dobili ste dijete? Čeka Vas sređivanje papirologije :)

Novorođenče ste doveli doma, presretni ste ali čeka Vas dosadan posao sređivanja papirologije. Što očekivati? Ukratko: matični ured, MUP, Gradski ured za zdravstvo i branitelje, tvrtka roditelja, HZZO i Porezna uprava. Ako nemate popis dokumenata koji Vam treba obavljanje navedenog moglo bi biti mukotrpno. Zato pišem ovaj blog post u nadi da ću pomoći sadašnjim i budućim roditeljima. Popis sam dobio od prijateljice koja je taj popis dobila od prijateljice. Dobiveni popis je iz 2010 godine i neke stvari su promijenjene ali u ovom blog postu će sve biti s datumom ovog blog posta. Uz redoslijed kada i što obaviti priložiti ću i potrebne formulare koje je potrebno ispuniti. Uvijek provjerite na stranicama ustanove da li su formulari izmijenjeni kako bi izbjegli nepotreban put. Jedini formular koji je potrebno kupiti je Tiskanica 3 koji možete kupiti u Narodnim novinama.

Sve dokumente koje imate i koje čete dobiti kopirajte najmanje 3 puta jer se većinom traži da kopija ostane njima a original na uvid!

Popis i postupak odnosi se na Grad Zagreb, međutim postupak se ne bi trebao razlikovati za druge gradove.

Ukratko što je potrebno i gdje:

1. Matični ured
2. MUP
3. Gradski ured za zdravstvo i branitelje
4. Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)
5. Područni ured/ispostava HZZO
6. Porezna uprava

1. Matični ured

Prijava djeteta u maticu rođenih.

Gdje: U opčini gdje se nalazi rodilište (npr. Petrova pripada u općinu Maksimir, Vinogradska u općinu Črnomerec, itd. Popis opčina možete pronaći ovdje: https://e-uprava.apis-it.hr/igrast/servlet/MaticniUredi ).
Kada: U roku od 28 dana od rođenja djeteta.
Moraju doći oba roditelja.
Prethodno treba odlučiti o imenu djeteta.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– otpusno pismo iz rodilišta, nije neophodno
– izvod iz matice vjenčanih, na uvid
– osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
– obrazac “” (na https://e-uprava.apis-it.hr/igrast/servlet/PrikaziStranicu pa link “Zahtjevi” provjerite da li je dostupan noviji formular)
- obrazac “” (na https://e-uprava.apis-it.hr/igrast/servlet/PrikaziStranicu pa link “Zahtjevi” provjerite da li je dostupan noviji formular)
– biljezi 20kn rodni list + 20kn izvadak + 20kn domovnica
– novci cash 4kn rodni list + 5kn izvadak + 5kn domovnica

Jedinstveni obrazac za izdavanje sva tri dokumenta se dobije u matičnom uredu besplatno ili se mogu downloadati i isprintati dva obrasca, jedan za rodni list i izvadak iz matice rođenih
Na zahtjevima se zaokruže redni brojevi pored dokumenata za koje se traži izdavanje (dakle, možejedan zahtjev za više dokumenata).

Dokumenti koje treba dobiti:
– zapisnik o prijavi rođenja djeteta, 1 original
– rodni list djeteta, 1 original
– izvadak iz matice rođenih djeteta, 1 original
– domovnica djeteta, 1 original
– potvrda o OIB-u djeteta, 1 original

Postupak:
1. provjeriti telefonom u matičnom uredu da li je rodilište prijavilo rođenje djeteta
2. ispuniti obrazac
3. predati formulare, dokumente i biljege
4. uzeti dokumente dane na uvid i nove dokumente

2. MUP

Vađenje MBG djeteta, prijava prebivališta djeteta i vađenje uvjerenja o prebivalištu za roditelje.

Adresa: Petrinjska 30, Zagreb
Telefon: informacije 01/4563 670, 01/4563 671
Radno vrijeme: pon-pet 07:30-19:00

Ako roditelji nisu prijavljeni na istoj adresi, dovoljno je da roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljeno dijete potpiše izjavu da je suglasan da dijete bude prijavljeno na adresu drugog roditelja. Tu izjavu službenica na šalteru dopiše na obrazac za prijavu boravišta (ne treba dodatno potpisivati). Dakle, na MUP treba ići roditelj na čijoj adresi neće biti prijavljena beba.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– rodni list djeteta ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
– domovnica djeteta, na uvid + kopija
– osobne iskaznice oba roditelja, na uvid
–  (provjerite na http://www.mup.hr/UserDocsImages/upute_obrasci/Obrazac_1.pdf da li je izdan novi obrazac)

Dokumenti koje treba dobiti:
– uvjerenje o MBG-u djeteta
– potvrda o prijavi prebivališta za dijete
– 3 uvjerenja o prebivalištu za Gradski ured za zdravstvo i branitelje (svrha “novčana naknada”):

- uvjerenje o prebivalištu djeteta
– uvjerenje o prebivalištu majke
– uvjerenje o prebivalištu oca

– 2 uvjerenja o prebivalištu za HZZO (svrha “oprema za novorođenče”):

- uvjerenje o prebivalištu djeteta
– uvjerenje o prebivalištu roditelja na čiju adresu se prijavljuje dijete

Postupak:
1. ispuniti obrazac
2. predati obrazac i dokumente (sve se obavlja na istom šalteru, prizemlje, uzeti broj za “prijave”)
3. uzeti dokumente dane na uvid i uvjerenja (7 papira)

3. Gradski ured za zdravstvo i branitelje

Podnošenje zahtjeva za isplatu pomoći za opremu novorođenčeta.

Adresa: Vodnikova 14, Zagreb
Telefon: informacije 01/6100-384, 01/6100-393, 01/6100-347
Radno vrijeme: 8:30-11:30, 12:00-15:00

Visina novčane pomoći za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva iznosi 1800 kuna koje će se isplatiti u dva obroka (stanje 8/2012).
Ako oba roditelja nisu prijavljena na istoj adresi, zahtjev se podnosi u ime roditelja na čijoj je adresi prijavljeno dijete (zahtjev može predati i drugi roditelj).

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– osobna iskaznica roditelja koji podnosi zahtjev, na uvid + kopija
– uvjerenje o prebivalištu za majku, original ili kopija
– uvjerenje o prebivalištu za oca, original ili kopija
– uvjerenje o prebivalištu za dijete, original ili kopija
– rodni list djeteta, na uvid + kopija
– uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid
– kopija kartice računa na koji će se isplatiti pomoć
– MBG oca, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
– MBG majke, za popunjavanje obrasca (dokument nije potreban)
– kartica tekućeg računa roditelja u čije ime se podnosi zahtjev, na uvid
–  (provjeriti na http://www.zagreb.hr/default.aspx?id=5723 da li je izdan noviji formular)
– biljezi 20kn (za upravnu pristojbu)
– bilo koji dokument koji referent zaključi da je potreban

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dijete može se downloadati i ispisati. Obrazac se sastoji iz dva papira: zahtjev za pomoć i izjave o suglasnosti drugog roditelja za isplatu na ime roditelja podnosioca zahtjeva na jednom papiru (dvostrano) i izjave o računu za isplatu na drugom papiru.

Dokumenti koje treba dobiti:
– potvrda o urudžbiranju zahtjeva

Postupak:
1. ispuniti zahtjev i izjave
2. drugi roditelj treba potpisati (kod kuće) izjavu o suglasnosti za isplatu
3. obrasce i dokumente odnijeti na provjeru, prizemlje lijevo, soba 36
4. uzeti dokumente dane na uvid
5. obrasce i kopije dokumenata odnijeti u urudžbiranje, soba 40
6. uzeti potvrdu o urudžbiranju

4. Područni ured/ispostava HZZO (ili tvrtka roditelja)

Prijava djeteta za zdravstveno osiguranje.

Obavlja se gdje majka ima otvoren porodiljni (Adrese i kontakte možete pronaći ovdje: http://www.hzzo-net.hr/02_04_20.php)!

Ovaj korak može napraviti i tvrtka u kojoj je zaposlen roditelj preko kojeg se želi dijete prijaviti na zdravstveno osiguranje, ali je onda potrebno čekati kopiju obrasca “Tiskanica-3″ koja je nužna za podnošenje zahtjeva za jednokratnu pomoć.
Dakle, prije odlaska u HZZO treba skočiti u tvrtku roditelja preko kojeg se želi dijete prijaviti na zdravstveno osiguranje po ispunjeni i ovjereni obrazac “Tiskanica-3″, pa s njim u HZZO prijaviti dijete i odmah zatim u drugoj sobi podnijeti zahtjev za pomoć.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– rodni list djeteta, na uvid + kopija
– uvjerenje o MBG-u djeteta, na uvid + kopija
– potvrda o prijavi prebivališta djeteta, na uvid + kopija
– uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid
– obrazac zahtjeva ovjeren u tvrtki roditelja (“Tiskanica-3″)

Obrazac zahtjeva se zove “Tiskanica-3″ i može se kupiti u Narodnim Novinama (provjeriti u tvrtki roditelja – možda ga imaju).

Dokumenti koje treba dobiti odmah:
– potvrđena kopija ispunjenog obrasca “Tiskanica-3″ (primjerak osiguranoj osobi)
– potvrđena kopija ispunjenog obrasca “Tiskanica-3″ (primjerak za podnositelja)
– potvrda zdravstveno osigurane osobe (privremena iskaznica) za dijete

Potvrđena kopija ispunjenog obrasca “Tiskanica-3″ zajedno sa privremenom iskaznicom služi kao zdravstvena iskaznica za dijete dok se ne dobije prava iskaznica.

Dokumenti koje treba dobiti kasnije:
– zdravstvena iskaznica djeteta (za cca 2 do 3 mjeseca)

Postupak:
1. ispuniti obrazac “Tiskanica-3″
2. ovjeriti obrazac “Tiskanica-3″u tvrtki roditelja
3. predati obrazac i dokumente
4. uzeti dokumente dane na uvid i kopiju obrasca “Tiskanica-3″

5. Područni ured/ispostava HZZO

Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta.

Isplaćuje se majci kada je ona direktni osiguranik, a ocu kada je majka osigurana preko njega kao član obitelji. Uvjeti i način korištenja pomoći dani su u Pravilniku ministarstva zdravstva (http://www.hzzo-net.hr/03_01_08.php). Pravilnik kaže da treba izvod iz matice rođenih, a skoro svudje na webu piše da treba rodni list – bilo koje od to dvoje je OK.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– rodni list ili izvod iz matice rođenih djeteta, na uvid + kopija
– domovnica djeteta, na uvid + kopija
– kopija obrasca “Tiskanica-3″ (dobivenog kod prijave djeteta na zdravstveno osiguranje), na uvid
– uvjerenje o prebivalištu djeteta, na uvid + kopija
– uvjerenje o prebivalištu roditelja na kojeg se prijavljuje dijete, na uvid + kopija
–  (popunjava se na ime majke!), može se dobiti i se u uredu/ispostavi HZZO-a gdje se podnosi zahtjev.

Dokumenti koje treba dobiti:
– nema

Postupak:
1. ispuniti obrazac zahtjeva
2. predati obrazac i dokumente
3. uzeti dokumente dane na uvid

6. Porezna uprava

Upis djeteta na poreznu karticu.

Adresa: Avenija Dubrovnik 32, Zagreb
Telefon: 01/6501-111
Radno vrijeme: 8:00-15:00

Roditelj koji prima rodiljnu ili roditeljsku naknadu nema pravo na porezne olakšice, pa dijete na poreznu karticu upisuje roditelj koji ne ide na rodiljni dopust. Upis djeteta na poreznu karticu nije obavezan. Olakšice se mogu obračunati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak (potrebno priložiti rodni list djeteta). Ukoliko je sa poslodavcem dogovorena neto plaća, onda se ne isplati upisivati dijete na poreznu karticu, jer se osobni odbitak računa iz bruto dohotka, pa ostaje poslodavcu. U tom slučaju treba ili prijaviti dijete na drugog roditelja ili uračunati olakšice u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.

Dokumenti koje treba donijeti/imati:
– porezna kartica roditelja, original
– osobna iskaznica roditelja, na uvid
– rodni list djeteta, na uvid + kopija
–  (ispisati obostrano!), može se dobiti i u Poreznoj upravi

Dokumenti koje treba dobiti:
– porezna kartica sa upisanim djetetom

Postupak:
1. tvrtka roditelja: podići poreznu karticu
2. porezna uprava: predati dokumente
3. porezna uprava: uzeti dokumente i poreznu karticu
4. tvrtka roditelja: vratiti poreznu karticu

I to bi trebalo biti to :)

Bez obzira na popis navedenih dokumenata, uvijek sa sobom nosite SVE dokumente jer se od danas do sutra može promijeniti koje dokumente će tražiti. I naravno, uvijek imajte jednu kopiju dokumenata viška. Također, uvijek nosite i jedan prazan formular/tiskanicu viška u slučaju da ste nešto krivo ispunili :)

Ovdje možete .

Ako ste naišli na novije dokumente ili izmijenjene postupke u navedenoj proceduri molim Vas da mi javite kako bi mogao izmijeniti ovaj post i tako pomoći drugima.

13 Responses to “Dobili ste dijete? Čeka Vas sređivanje papirologije :)”

 1. MS 24 May 2013 at 13:06 Permalink

  Svaka čast! … zahvaljujem …

 2. jakov šimunović 21 June 2013 at 10:33 Permalink

  Hvala na pomoći bivši kolega Remenar :)
  ovi birokrati su katastrofa

  Puno pozdrava iz Dubrave

 3. Ivan S. 21 July 2013 at 20:08 Permalink

  Svaka čast na ovome.
  Sutra se bacam u cijeli postupak pa ukoliko bude kakvih promjena definitivno javim

  Pozdrav
  Ivan

 4. Matija 22 July 2013 at 11:41 Permalink

  Svaka čast…vrlo analitički pokriveno..respect

 5. Mirko 28 July 2013 at 15:39 Permalink

  Podnošenje zahtjeva za isplatu jednokratne pomoći za opremu novorođenčeta. Tiskanica 4.

  NEMORA se ispunjavati na ime majke, ako nije 5 godina prije rođenja djeteta u ZGB. Može i na oca

 6. Siniša Đurđević 26 September 2013 at 15:00 Permalink

  Odlične upute. U veljači 2014. me čeka obilazak pa ću nadopuniti ako bude trebalo.
  Btw, ne radi konverzija u pdf.

  LpS

 7. Sasa Markovic 1 October 2013 at 09:22 Permalink

  Pozdrav!

  Naisao sam na pogresku u web stranici:

  ne radi hyperlink na PDF dokument:

  http://vladimir.remenar.net/download/misc/Postupak%20sređivanja%20dokumenata%20za%20novorođeno%20dijete(2).pdf

  – jednostavno javi gresku – ili nemadokumenta pod tim imenom…

  Toliko od mene zasada,
  Hvala na informacijama sa ove web stranice.

  Sasa Markovic

 8. sarita 21 January 2014 at 17:13 Permalink

  ODLIČNO!!! HVALA!!

 9. veky 8 April 2014 at 17:56 Permalink

  Svaka cast…bravooo!!!

 10. Pixa 30 April 2014 at 17:08 Permalink

  Svaka čast i puno hvala.

  samo napomena:
  Pod br. 3 3. Gradski ured za zdravstvo i branitelje – Obrazac je zastario, a i na webu je stara verzija dokumenta, pa se može na MUP-u na informacijama zatražiti kopija.

 11. Ivan 12 June 2014 at 12:32 Permalink

  Savršeno… Sutra krećem u akciju pa javim rezultate ;-)

 12. Ivan 20 June 2014 at 15:10 Permalink

  Sve obavio..odlican post… Par sitnica:
  1. Grad Zagreb je prvo soba 26 (desno), ali čiča na ulazu uputi
  2. HZZO vise ne daje posebnu potvrdu odnosno koristi se ovjerena tiskanica 3 do dolaska kartice
  3. Kako je to sada aktualno, svakako imajte spremnu IBAN konstrukciju tekuceg

  Puno hvala na uputama, svugdje dosao i vise nego spreman i opskrbljen papirima ;-)

 13. Josip Marić 28 August 2014 at 20:43 Permalink

  Super.

  Hvala


Leave a Reply